תחומי עיסוק

לחצ/י על כל תחום להרחבת קריאה ופסקי דין רלוונטיים של משרדנו

דיני ירושה צוואות ועיזבונות

עריכת צוואות, הסכמים בין יורשים, ניהול תיקי ירושה וניהול עיזבון  – למשרדנו ניסיון בניסוח ועריכת צוואות (כולל צוואות הדדיות בין בני זוג) וכן הסכמים בין יורשים. כמו כן למשרדנו ניסיון רב בניהול תיקי ירושה לרבות תקיפת צוואה והגנה על צוואה ואף ניסיון רב בניהול תיקי עיזבון. 

משרדנו זכה בפסק דין שבו בוטלה צוואה הדדית, ראה בהרחבה על פסק דין תקדימי.

משרדנו זכה בפסק דין שבו הוכרה צוואה שאושרה על ידי נוטריון שלא היה רשום כנוטריון במועד הצוואה. ראה בהרחבה על פסק דין תקדימי זה.

פסקי דין תקדימיים של המשרד

אימוץ פתוח

משרדינו ייצג אם שילדיה נלקחו לאימוץ, בימ"ש הכיר באופן חדשני במקרה זה באימוץ פתוח תיק אימוץ 16/01 משרדינו ייצג אם ביולוגית במסגרת בקשה להכריז על

לקריאה נוספת

שיתוף בקצבת נכות

משרדינו זכה בבימ"ש למשפחה בירושלים בתמ"ש 19200/09 שקבע באופן חריג ויוצא מהכלל כי מרשתנו שותפה בקצבת הנכות של בעלה. מדובר במקרה שבו האיש לקה בסרטן

לקריאה נוספת

תחומי עיסוק

לחצ/י על כל תחום להרחבת קריאה ופסקי דין רלוונטיים של משרדנו