תחומי עיסוק

לחצ/י על כל תחום להרחבת קריאה ופסקי דין רלוונטיים של משרדנו

דיני ירושה צוואות ועיזבונות

עריכת צוואות, הסכמים בין יורשים, ניהול תיקי ירושה וניהול עיזבון  – למשרדנו ניסיון בניסוח ועריכת צוואות (כולל צוואות הדדיות בין בני זוג) וכן הסכמים בין יורשים. כמו כן למשרדנו ניסיון רב בניהול תיקי ירושה לרבות תקיפת צוואה והגנה על צוואה ואף ניסיון רב בניהול תיקי עיזבון. 

משרדנו זכה בפסק דין שבו בוטלה צוואה הדדית, ראה בהרחבה על פסק דין תקדימי.

משרדנו זכה בפסק דין שבו הוכרה צוואה שאושרה על ידי נוטריון שלא היה רשום כנוטריון במועד הצוואה. ראה בהרחבה על פסק דין תקדימי זה.

פסקי דין תקדימיים של המשרד

שיתוף בקצבת נכות

משרדינו זכה בבימ"ש למשפחה בירושלים בתמ"ש 19200/09 שקבע באופן חריג ויוצא מהכלל כי מרשתנו שותפה בקצבת הנכות של בעלה. מדובר במקרה שבו האיש לקה בסרטן

לקריאה נוספת

הגירת קטינים

ביהמ"ש התיר לאם (מרשתנו) להגר לקנדה לצמיתות עם הקטינה, בניגוד להסכם שנחתם בין הצדדים בעת הגירושין. בתמ"ש (משפחה ירושלים) 11425-09-15 ה.ז נ' ע.ר (פורסם בנבו 04.07.2016)

לקריאה נוספת

תחומי עיסוק

לחצ/י על כל תחום להרחבת קריאה ופסקי דין רלוונטיים של משרדנו