תחומי עיסוק

לחצ/י על כל תחום להרחבת קריאה ופסקי דין רלוונטיים של משרדנו

גירושין וסרבנות גט

משרדנו מלווה את לקוחותיו בהליכי הגירושין בבתי הדין  ופועל במסירות במרץ וללא לאות לשחרורם של לקוחותינו מסורבות ו/או מסורבי גט בהליכים המתנהלים בבית הדין הרבני.

כיום, בהעדר הסכמה בין בני הזוג להתגרש, על בן הזוג המבקש להתגרש מרעהו נדרש להוכיח עילת גירושין בבית הדין הרבני שמכוחה יש לחייב את בן הזוג האחר להתגרש ממנו, בנסיבות אלה בן הזוג האחר עלול להפעיל לחץ פסול ורצון לסחיטה כלכלית מבן הזוג המבקש להתגרש.

משרדינו יוצא חוצץ כנגד תופעה פסולה זו של סחטנות גט וסרבנות גט ודואג כי קהל לקוחותיו יהיו בני חורין.

משרדינו ייצג הן גברים והן נשים שבן זוגם ניסה להחזיק את הגט כקלף מיקוח וניסיון לסחיטה, משרדינו שם לאל נסיון זה, תבע את בן הזוג המעגן פיצויים נזיקיים בגין מעשהו החמור ודאג שהלקוחות שלנו יצאו לחופשי ויתגרשו כדת משה וישראל.

פסקי דין תקדימיים בתחום גירושין

ידועים בציבור

משרדינו זכה בבימ"ש למשפחה בכפר סבא בתמ"ש 29341-07 אשר דחה את בקשת האשה לשיתוף ברכוש מרשנו בשל היותה ידועה בציבור. האשה שהיתה ידועה בציבור טענה

לקריאה נוספת

שיתוף בקצבת נכות

משרדינו זכה בבימ"ש למשפחה בירושלים בתמ"ש 19200/09 שקבע באופן חריג ויוצא מהכלל כי מרשתנו שותפה בקצבת הנכות של בעלה. מדובר במקרה שבו האיש לקה בסרטן

לקריאה נוספת

תחומי עיסוק

לחצ/י על כל תחום להרחבת קריאה ופסקי דין רלוונטיים של משרדנו