תחומי עיסוק

לחצ/י על כל תחום להרחבת קריאה ופסקי דין רלוונטיים של משרדנו

העתקת מקום מגורי קטינים בארץ

משרדינו טיפל ומטפל בנוסף בתיקים בהם הורה מבקש להעתיק את מקום מגוריו עם הילדים ברחבי הארץ.  לצידינו הישגים מרשימים הן בייצוג ההורה המבקש לעבור שזכה בבימ"ש להעתיק את מקום מגוריו, והן בייצוג ההורה שהצליח למנוע את מעבר ההורה האחר עם הילדים והם נותרו במקום המגורים הקודם לבקשתו.

בתלה"מ 25808-12-18 נקבע כי על אף התנגדות של האב, המתגורר באזור חיפה, למעבר מרשתנו מאזור השרון לירושלים, זכינו ובימ"ש אישר את מעבר מרשתנו עם הילד לירושלים.

בתמ"ש 39253-04-13 נמנעה העתקת מגורים של ילדה לקיבוץ בצפון על מנת שלא לפגוע בקשר המיטיב בינה לבין מרשנו -אבי הילדה המתגורר באזור ירושלים. בפסק הדין לא רק שזכינו למנוע את העברת הילדה, אלא מרשנו אף זכה בהעברת משמורת של הילדה אליו.

י"ס 35638-08-18 – משרדנו ייצג אב לשישה קטינים ( חלקם מתחת לגיל 6), אשר אשתו בחרה באופן חד צדדי להעתיק את מקום מגוריה ומגוריהם לעיר אחרת אשר נמצאת במרחק של 40 ק"מ מירושלים. האם ביקשה לקבל את המשמורת על הילדים ולהורות כי כל ששת הקטינים יעברו להתגורר עמה בדרך קבע.
בית המשפט לענייני משפחה קיבל את בקשת מרשנו וקבע כי מרשנו וששת ילדיו ימשיכו להתגורר בירושלים אשר מהווה את מרכז חייהם. וכן כי הילדים ימשיכו ללמוד במוסדות החינוך בירושלים, תוך קביעת הסדרי ראיה מצומצמים לאם.

פסקי דין תקדימיים בתחום גירושין

ידועים בציבור

משרדינו זכה בבימ"ש למשפחה בכפר סבא בתמ"ש 29341-07 אשר דחה את בקשת האשה לשיתוף ברכוש מרשנו בשל היותה ידועה בציבור. האשה שהיתה ידועה בציבור טענה

לקריאה נוספת

שיתוף בקצבת נכות

משרדינו זכה בבימ"ש למשפחה בירושלים בתמ"ש 19200/09 שקבע באופן חריג ויוצא מהכלל כי מרשתנו שותפה בקצבת הנכות של בעלה. מדובר במקרה שבו האיש לקה בסרטן

לקריאה נוספת

תחומי עיסוק

לחצ/י על כל תחום להרחבת קריאה ופסקי דין רלוונטיים של משרדנו