פיצוי נזיקי בגין אלימות והתעללות קשה

בית המשפט לענייני משפחה פסק למרשתנו פיצוי נזיקי בגין אלימות והתעללות קשה – 20 שנה לאחר ביצוע המעשים. בתמ"ש 20673/04 משרדנו ייצג אישה בתביעה לפיצויים שהגישה כנגד בעלה לשעבר בגין מעשי אלימות והתעללות פיזית, מילולית, נפשית, כלכלית ומינית קשים שנהג בה שנהג בה מראשית נשואיהם ועד לפירוד ביניהם, בין השנים 1975 עד 1983 וכן בגין […]

פיצוי נזיקי בגין אלימות פיזית מינית ונפשית

בית המשפט לענייני משפחה פסק למרשתנו פיצוי נזיקי בגין אלימות פיזית מינית ונפשית סך של 550,000 ₪ . בימ"ש למשפחה פסק לטובת מרשתנו פיצוי בסך של 550,000 ₪ כאשר בהתאם לפסק הדין מחצית מסכום זה מהווה פיצוי  על האלימות הפיזית, לרבות כפיית יחסי מין ומחצית מהווה פיצוי על ההתעללות הנפשית והפגיעה בכבודה של האישה.

מזונות ילדים

בימ"ש פסק דמי מזונות בסך של 5,000 ₪ ל-2 קטינות: 2,500 ₪ לכל קטינה, במקרה בו ייצגנו את האם. פסק הדין ניתן ביום 26.9.19 לאחר תחולת הלכת בע"מ 919/15. ראוי לציין כי באותו מקרה נפסקו מזונות זמניים נמוכים יותר בסך של 2,300 ₪ לכל אחת מהקטינות אולם בתום בירור ההליך נקבע כי הכנסת האם הינה […]

מזונות ילדים – חיוב זעום של מרשנו

בימ"ש קבע כי מרשנו ישלם רק 180 ₪ למזונות ילד במשמורת משותפת. כאשר ייצגנו את האב קבע בימ"ש מזונות זעומים בפסק הדין בתלה"מ 8402-04-17 שבו עתרה אם לתשלום מזונות בסך של 4,800 ₪ בחודש עבור שני ילדים. ביהמ"ש לענייני משפחה קבע כי האב , שיוצג על ידי משרדנו, ישלם להם החל מגיל 6 מזונות חודשיים […]

מזונות ילדים – פסיקת מדור

בית המשפט העליון אישר פסק דין שבו ייצגנו אשה שהגרוש שלה קבע השתתפות אב במדור ארבעה ילדים עומדת על שני שליש, דהיינו : 66% . בע"מ 6282/04 פלוני נ' פלוני (פורסם בנבו, 26.07.2005) בעניין שבנדון זכה משרדינו בפסק דין בבית המשפט לענייני משפחה שקבע את השתתפות האב במדור ארבעת ילדיו בגובה של שני שליש (66%) […]