פסיקת מוניטין לאשת רופא מנהל מחלקה בבי"ח

משרדינו זכה בבימ"ש למשפחה בירושלים בתמ"ש 6492/05 שקבע כי מרשתנו זכאית לסך של 450,000 ₪ עבור חלקה במוניטין שצבר בן זוגה כמנהל מחלקה בבית חולים. לאחר עבודה מאומצת צלחנו להוכיח כי הגורם להצלחת האיש היתה, בין היתר, בת זוגתו, משכך בית המשפט לענייני משפחה קבע כי האיש ישלם לאישה סך 450,000 ₪ בגין חלקה במוניטין […]

פסיקת מוניטין לאשתו של איש תחזוקה

משרדינו זכה בפסק דין בבימ"ש המחוזי שקבע כי מרשתנו שהיתה עקרת בית זכאית לסך של 350,000 ₪ עבור חלקה במוניטין של בעלה שהינו איש תחזוקה. משרדינו ייצג את האשה בבימ"ש למשפחה בירושלים בתמ"ש 15680-05-10 שקבע כי מרשתינו שהיתה עקרת בית זכאית לסך של 100,000 ₪ בגין חלקה במוניטין שצבר בעלה שעבד בתפקיד אדמיניסטרטיבי במגזר הציבורי. […]

ידועים בציבור

משרדינו זכה בבימ"ש למשפחה בכפר סבא בתמ"ש 29341-07 אשר דחה את בקשת האשה לשיתוף ברכוש מרשנו בשל היותה ידועה בציבור. האשה שהיתה ידועה בציבור טענה לשיתוף ולקבלת מחצית שוויו של הרכוש שצבר מרשנו בתקופת חייהם המשותפים בה התגוררו כידועים בציבור יחדיו, אולם בימ"ש קיבל את טענותנו וקבע כי כוונת הצדדים היתה להפרדה כלכלית מוחלטת למעט מה […]

שיתוף בקצבת נכות

משרדינו זכה בבימ"ש למשפחה בירושלים בתמ"ש 19200/09 שקבע באופן חריג ויוצא מהכלל כי מרשתנו שותפה בקצבת הנכות של בעלה. מדובר במקרה שבו האיש לקה בסרטן והתעוור בעקבות חשיפה לקרינה במקום עבודתו, על אף שבהתאם ללשון החוק קצבה בגין נזקי גוף מוחרגת מהנכסים המשותפים ואינה ברת איזון. הצד השני ערעור על פסק הדין, אולם ניסיונו לא […]

שיתוף בנכסים מלפני הנישואין

משרדינו זכה בבימ"ש למשפחה בירושלים בתמ"ש 23560/09 בפסק דין שבו מרשתנו קיבלה מחצית מנכס שהיה בבעלות הבעל שנים רבות קודם לנישואיו לאישה. על אף העובדה שהנכס היה בבעלות הבעל שנים רבות לפני נישואיו לאשה זכתה האשה בשיתוף של נכס זה , ובנוסף בימ"ש למשפחה אף קיבל את טענותינו לשיתוף בכספי ירושה מסב הבעל, וקבע כי […]

איזון לא שוויוני בנסיבות מיוחדות

משרדינו זכה בבימ"ש למשפחה בירושלים בתמ"ש 46046-10-10 וקבע באופן חריג שחלקו של מרשינו ברכוש המשותף יהיה גדול מחלקה של אשתו. בימ"ש קבע חלוקת רכוש לא שווה מכח שימוש בסמכויותיו המיוחדות מכח סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, והורה על חלוקה לא שוויונית של הזכויות הסוציאליות לטובת הלקוח שלנו  מכח שיקולי צדק, באופן שבו […]

הסכם ממון

ביהמ"ש לענייני משפחה הורה על השבת כספים למרשנו אשר שהשקיע בנכסי הצד השני, למרות קיומו של הסכם ממון להפרדה רכושית. תמ"ש 47285-03-11 פלוני נ' פלונית (לא פורסם) בעניין שבנדון דן בימ"ש למשפחה בתביעה של מרשנו, אדם מבוגר ונכה,  לכספים המגיעים לו מבת זוגתו מכל הסכם הממון שהיא סירבה לשלם לו. משכך משרדנו ניהל הליך משפטי […]

הגירת קטינים

ביהמ"ש התיר לאם (מרשתנו) להגר לקנדה לצמיתות עם הקטינה, בניגוד להסכם שנחתם בין הצדדים בעת הגירושין. בתמ"ש (משפחה ירושלים) 11425-09-15 ה.ז נ' ע.ר (פורסם בנבו 04.07.2016) משרדנו ייצג אם, שביקשה להגר לצמיתות לחו"ל עם בתה כבת ה-5, בנסיבות בהן בהסכם גירושין היא מחויבת לשוב למגורים בישראל, לאחר שנתיים של שהות בחו"ל בעקבות התמחות ברפואה. במהלך פרק […]

ניכור הורי

ביהמ"ש לענייני משפחה בירושלים הטיל על אב הגורם לניכור הורי של הילדים מאימם – סנקציות חמורות הכוללות בין היתר עיכוב יציאה מן הארץ, איסור על שימוש בכרטיס אשראי, וכיו"ב. תמ"ש (משפחה ירושלים) 4287-07-15 פלונית נ' אלמוני (פורסם בנבו, 30.04.2017) משרדנו ייצג אם, שגרושה פועל באופן אינטנסיבי לניכור הורי קשה של ילדיהם המשותפים כלפיה. מקרה זה […]

פיצוי נזיקי בגין התעללות בעיקר נפשית

בית המשפט המחוזי פסק למרשתנו פיצוי נזיקי בסך 600,000 ₪ בגין אלימות, בעיקר אלימות נפשית, סכום שאושר בבימ"ש העליון . משרדינו ייצג אישה שעברה מסכת של השפלות התעללות ואלימות במשך שנות נישואיה . בימ"ש למשפחה קבע כי האישה עברה מסכת של אלימות והשפלה . בנסיבות אלה חייב את הבעל לשלם לאשה סך של 68,000 ₪ […]