פסיקה

מזונות ילדים

בימ"ש פסק דמי מזונות בסך של 5,000 ₪ ל-2 קטינות: 2,500 ₪ לכל קטינה, במקרה בו ייצגנו את האם.

פסק הדין ניתן ביום 26.9.19 לאחר תחולת הלכת בע"מ 919/15. ראוי לציין כי באותו מקרה נפסקו מזונות זמניים נמוכים יותר בסך של 2,300 ₪ לכל אחת מהקטינות אולם בתום בירור ההליך נקבע כי הכנסת האם הינה 7,800 ₪, ולגבי האב, קבע בימ"ש לאחר חקירת שתי וערב של הבעל בעדותו בבימ"ש ע"י משרדינו, כי הכנסתו בפועל גבוהה באופן משמעותי מסך 8,000 ₪ שהצהיר בבימ"ש והעמיד אותה על 20,000 ₪ כפי שטענה האישה באמצעות משרדינו.

מאמר בנושא מזונות ילדים