פסיקה

פסיקת מוניטין לאשת רופא מנהל מחלקה בבי"ח

משרדינו זכה בבימ"ש למשפחה בירושלים בתמ"ש 6492/05 שקבע כי מרשתנו זכאית לסך של 450,000 ₪ עבור חלקה במוניטין שצבר בן זוגה כמנהל מחלקה בבית חולים.

לאחר עבודה מאומצת צלחנו להוכיח כי הגורם להצלחת האיש היתה, בין היתר, בת זוגתו, משכך בית המשפט לענייני משפחה קבע כי האיש ישלם לאישה סך 450,000 ₪ בגין חלקה במוניטין שצבר בן זוגה.  הצד שכנגד הגיש ערעור לבימ"ש המחוזי, וגם שם זכינו שכן בימ"ש המחוזי סירב להפחית סכום זה שבו חוייב הבעל והותיר את החיוב הבעל לאשה בגין המוניטין שצבר על כנו.