פסיקה

פסיקת מוניטין לאשתו של איש תחזוקה

משרדינו זכה בפסק דין בבימ"ש המחוזי שקבע כי מרשתנו שהיתה עקרת בית זכאית לסך של 350,000 ₪ עבור חלקה במוניטין של בעלה שהינו איש תחזוקה.

משרדינו ייצג את האשה בבימ"ש למשפחה בירושלים בתמ"ש 15680-05-10 שקבע כי מרשתינו שהיתה עקרת בית זכאית לסך של 100,000 ₪ בגין חלקה במוניטין שצבר בעלה שעבד בתפקיד אדמיניסטרטיבי במגזר הציבורי. משרדינו לא הסתפק בחיוב זה והגיש ערעור לבית המשפט המחוזי, שם הצלחנו לשלש את הסכום ואף מעבר לכך לסך של 350,000 ₪ שאותו שילם הבעל למרשתנו.