פסיקה

ידועים בציבור

משרדינו זכה בבימ"ש למשפחה בכפר סבא בתמ"ש 29341-07 אשר דחה את בקשת האשה לשיתוף ברכוש מרשנו בשל היותה ידועה בציבור.


האשה שהיתה ידועה בציבור טענה לשיתוף ולקבלת מחצית שוויו של הרכוש שצבר מרשנו בתקופת חייהם המשותפים בה התגוררו כידועים בציבור יחדיו, אולם בימ"ש קיבל את טענותנו וקבע כי כוונת הצדדים היתה להפרדה כלכלית מוחלטת למעט מה שיוסכם על ידם מפורשות.