פסיקה

שיתוף בקצבת נכות

משרדינו זכה בבימ"ש למשפחה בירושלים בתמ"ש 19200/09 שקבע באופן חריג ויוצא מהכלל כי מרשתנו שותפה בקצבת הנכות של בעלה.

מדובר במקרה שבו האיש לקה בסרטן והתעוור בעקבות חשיפה לקרינה במקום עבודתו, על אף שבהתאם ללשון החוק קצבה בגין נזקי גוף מוחרגת מהנכסים המשותפים ואינה ברת איזון. הצד השני ערעור על פסק הדין, אולם ניסיונו לא צלח גם בערכאת הערעור ופסק דינו של בימ"ש למשפחה נותר בעינו.