פסיקה

שיתוף בנכסים מלפני הנישואין

משרדינו זכה בבימ"ש למשפחה בירושלים בתמ"ש 23560/09 בפסק דין שבו מרשתנו קיבלה מחצית מנכס שהיה בבעלות הבעל שנים רבות קודם לנישואיו לאישה.

על אף העובדה שהנכס היה בבעלות הבעל שנים רבות לפני נישואיו לאשה זכתה האשה בשיתוף של נכס זה , ובנוסף בימ"ש למשפחה אף קיבל את טענותינו לשיתוף בכספי ירושה מסב הבעל, וקבע כי מרשתנו שותפה בכספים אלה.