פסיקה

איזון לא שוויוני בנסיבות מיוחדות

משרדינו זכה בבימ"ש למשפחה בירושלים בתמ"ש 46046-10-10 וקבע באופן חריג שחלקו של מרשינו ברכוש המשותף יהיה גדול מחלקה של אשתו.

בימ"ש קבע חלוקת רכוש לא שווה מכח שימוש בסמכויותיו המיוחדות מכח סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, והורה על חלוקה לא שוויונית של הזכויות הסוציאליות לטובת הלקוח שלנו  מכח שיקולי צדק, באופן שבו חלקו של עמד על 55% והאישה 45% בלבד.