פסיקה

הסכם ממון

ביהמ"ש לענייני משפחה הורה על השבת כספים למרשנו אשר שהשקיע בנכסי הצד השני, למרות קיומו של הסכם ממון להפרדה רכושית.

תמ"ש 47285-03-11 פלוני נ' פלונית (לא פורסם)

בעניין שבנדון דן בימ"ש למשפחה בתביעה של מרשנו, אדם מבוגר ונכה,  לכספים המגיעים לו מבת זוגתו מכל הסכם הממון שהיא סירבה לשלם לו.

משכך משרדנו ניהל הליך משפטי בשם מרשנו כנגד האשה וזכינו בפסק הדין אשר זיכה את מרשנו בפיצוי המגיע לו עפ"י הוראות הסכם הממון של הצדדים ואשר גם אליו התכחשה הנתבעת וכן חייב את הנתבעת בהוצאות משפט בסך של 30,000 ₪.  

בשלב מאוחר יותר השקיע האיש כספים רבים רובם מקצבאות נכות ופיצויים שקיבל בגין נזקי גוף שאירעו לו – בנכסים של מי שהייתה בת זוגו ואשר עפ"י הסכם הממון שבין הצדדים שייכים לבת הזוג- נתבעת. הנתבעת ניסתה לטעון כי הכספים שולמה לה בגין הטיפול בתובע וכן בגין שיפוץ והשמשה למגורים של דירה אחרת בה המשיך התובע להתגורר לאחר תום הקשר הזוגי.

משרדינו זכה בפסה"ד, בימ"ש דחה את טענות הנתבעת והשיב למרשנו את מלוא סכומי ההשקעה שלו בנכסי הנתבעת. כמו כן חייב בימ"ש את הנתבעת בהוצאות משפט בסך של 35,000 ₪

האשה סירבה לקבל את תוצאות פסק הדין וערערה לבימ"ש המחוזי, גם שם זכינו כאשר נדחה ערעורה. האשה סירבה לקבל את תוצאות פסק הדין והגישה בקשת רשות ערעור לבימ"ש העליון. משרדינו זכה גם בבימ"ש העליון אשר דחה את בקשתה.