פסיקה

הגירת קטינים

ביהמ"ש התיר לאם (מרשתנו) להגר לקנדה לצמיתות עם הקטינה, בניגוד להסכם שנחתם בין הצדדים בעת הגירושין.

בתמ"ש (משפחה ירושלים) 11425-09-15 ה.ז נ' ע.ר (פורסם בנבו 04.07.2016)
משרדנו ייצג אם, שביקשה להגר לצמיתות לחו"ל עם בתה כבת ה-5, בנסיבות בהן בהסכם גירושין היא מחויבת לשוב למגורים בישראל, לאחר שנתיים של שהות בחו"ל בעקבות התמחות ברפואה.

במהלך פרק זמן זה, הקימה האישה מערכת זוגית חדשה בחו"ל ממנו נולדה לה בת, ובנתה את  עתידה המקצועי בחו"ל.

משרדינו זכה בפסק הדין שניתן ביהמ"ש לענייני משפחה בירושלים אשר קיבל את תביעת מרשתנו ואישר את ההגירה שלה ושל בתה לקנדה לצמיתות.