פסיקה

ניכור הורי

ביהמ"ש לענייני משפחה בירושלים הטיל על אב הגורם לניכור הורי של הילדים מאימם – סנקציות חמורות הכוללות בין היתר עיכוב יציאה מן הארץ, איסור על שימוש בכרטיס אשראי, וכיו"ב.

תמ"ש (משפחה ירושלים) 4287-07-15 פלונית נ' אלמוני (פורסם בנבו, 30.04.2017)

משרדנו ייצג אם, שגרושה פועל באופן אינטנסיבי לניכור הורי קשה של ילדיהם המשותפים כלפיה. מקרה זה הפך להיות תיק הדגל לניכור הורי.

ביהמ"ש הפנה את הצדדים וילדיהם לטיפול פסיכולוגי והורה לאב לפעול באופן אקטיבי לעודד את ילדיה הצדדים לקשר טוב ומשמעותי עם אמם, אולם האב לא קיים את החלטות בית המשפט, ואף סירב להיפגש עם הטיפול הפסיכולוגי, ובכך סיכל את ההליך הטיפולי.

בימ"ש קבע שהאב הוא זה שגרם לכך שהבנים פיתחו תסמונת "ניכור הורי" אשר פוגעת בהם קשות.

בית המשפט ציין כי ב"ארגז הכלים" העומד לרשות ביהמ"ש (ורשם ההוצאה לפועל) מגוון כלי אכיפה, בהם האפשרות לאסור על יציאת בעל הדין מן הארץ, לאסור עליו להיות בעל עניין בתאגיד, להחזיק כרטיס חיוב, להחזיק או להשתמש ברישיון נהיגה, להכריז עליו כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, ואף להורות על מאסרו למניעת הפרעה לביצוע הליך. זאת מבלי לגרוע מסמכות ביהמ"ש להטיל קנס או מאסר, בהתאם להוראות פקודת בזיון בית המשפט.

בסופו של יום בימ"ש למשפחה קיבל את עמדת משרדנו בשם האם וקבע כי עניינם של הקטינים דורש התערבות ביהמ"ש ואכיפת החלטותיו, באופן שבו בשלב זה הוטלו על האב סנקציות של מתן צו עיכוב יציאת האב מהארץ ואיסור על שימושו בכרטיס אשראי, ואף חייבו לשלם לאם הוצאות משפט.

האב סירב לקבל את תוצאות פסק הדין וערער לבימ"ש המחוזי .  משרדינו זכה גם בערכאת הערעור בבימ"ש המחוזי שדחה מכל וכל את ערעורו של האב וחייבו בהוצאות לטובת אוצר המדינה.

האב המשיך להגיש ערעורים לבימ"ש המחוזי, וכל ערעוריו נדחו אחד לאחד. זכינו גם בבימ"ש המחוזי אשר קיבל את עמדת משרדינו בשם האם והותיר את החלטות בימ"ש למשפחה על כנם .

במקביל פנה האב בבקשה לבימ"ש העליון לפסילת כב' ס. הנשיא השופט פלקס שדן בתיק והורה על פסק הדין הנ"ל . משרדינו זכה גם בבימ"ש העליון אשר נדחתה בקשת הפסילה של השופט ע"י כב' נשיאת בימ"ש העליון, השופטת אסתר חיות, והאב אף חויב בתשלום הוצאות בסך 5,000 ₪.