פסיקה

פיצוי נזיקי בגין התעללות בעיקר נפשית

בית המשפט המחוזי פסק למרשתנו פיצוי נזיקי בסך 600,000 ₪ בגין אלימות, בעיקר אלימות נפשית, סכום שאושר בבימ"ש העליון .

משרדינו ייצג אישה שעברה מסכת של השפלות התעללות ואלימות במשך שנות נישואיה .

בימ"ש למשפחה קבע כי האישה עברה מסכת של אלימות והשפלה . בנסיבות אלה חייב את הבעל לשלם לאשה סך של 68,000 ₪ בלבד.

משרדינו לא הסתפק בחיוב זה ופנה בשם האישה לערעור בבימ"ש המחוזי שם זכה משרדינו בעמ"ש 42920-05-13 בקביעת פיצוי נזיקי בגין אלימות (בעיקר נפשית) חסר תקדים לטובת מרשתנו בסך של 600,000 ₪, בנוסף זכתה מרשתנו בסך של 25,000 ₪ הוצאות ושכ"ט לטובתה.

הבעל סירב לקבל את תוצאות פסק הדין ועתר לבימ"ש העליון בע"מ 7073/13 שבו זכה משרדינו  כאשר אושר פסק דינו של בימ"ש המחוזי ובימ"ש העליון התווה בפסק דין תקדימי וחשוב זה ציון דרך משמעותי בפסיקה בתחום זה אשר סלל מדיניות משפטית נחרצת בתחום.ר' בע"מ 7073/13 פלוני נ' פלונית (פורסם בנבו, 31.12.2013).

ואלו דברי כבוד השופט רובנשטיין : "תופעת האלימות במשפחה הוגדרה לא פעם כנגע שיש למגרו. אין סיבה בעולם שגם דיני הנזיקין לא ישתתפו המאמץ המיגור… בתי המשפט רשאים לעשות שימוש בפיצויים מוגברים גם ככלי במלחמה הכוללת לביעור תופעה חברתית נפסדת של אלימות… בן זוג מכה צריך שידע כי ככל שיוכח  הדבר , לא ינקה מפיצויי משמעותי"

פסק דין חשוב ותקדימי זה, המהווה מסר חשוב לכלל הציבור, זכה לתהודה בתקשורת, והיווה תמריץ לנשים רבות לעמוד על זכויותיהן ולהגיש תביעות מסוג זה.