פסיקה

פיצוי נזיקי בגין אלימות והתעללות קשה

בית המשפט לענייני משפחה פסק למרשתנו פיצוי נזיקי בגין אלימות והתעללות קשה – 20 שנה לאחר ביצוע המעשים.

בתמ"ש 20673/04 משרדנו ייצג אישה בתביעה לפיצויים שהגישה כנגד בעלה לשעבר בגין מעשי אלימות והתעללות פיזית, מילולית, נפשית, כלכלית ומינית קשים שנהג בה שנהג בה מראשית נשואיהם ועד לפירוד ביניהם, בין השנים 1975 עד 1983 וכן בגין עגינות. התביעה הוגשה בשנת 2004. הנתבע טען לשיהוי, ולגופו של עניין, הכחיש את המיוחס לו.  

משרדינו הצליח באופן חריג באמצעות עבודה אינטנסיבית לזכות בפסק דין שבו זכתה מרשתינו לפסיקת פיצויים בגין סרבנות גט ואלימות נגדה בנסיבות בהן אזרה אומץ להגיש את תביעתה בחלוף 20 שנה ממועד הנזק. משרדינו ייצג בהצלחה את הלקוחה בשלוש הערכאות בימ"ש למשפחה בימ"ש המחוזי ובימ"ש העליון .

בשלב הראשוני ביה"מ למשפחה הכיר בחיוב הנזיקי של הבעל גם לאחר 20 שנה אולם בשל השיהוי העמיד את הפיצוי ע"ס 25,000 ₪ בלבד. משרדינו לא הסתפק בחיוב זה ועתר בשם הלקוחה לערעור בביה"מ המחוזי בע"מ 137/08 – (בכור ) אשר קיבל את הערעור שהגשנו והעמיד את הפיצוי על סך כולל של 150,000  ובנוסף פסק הוצאות משפט בסך של 30,000 ₪. נסיונו של הבעל לערער על גובה הסכום בבימ"ש העליון כשל.