פסיקה

ייצוג בהליכי אפוטרופסות והליכי אימוץ

פעוטות שהוצאו ממשמורת הוריהם והוגשה בעניינם בקשה להכרזתם כברי אימוץ – הושבו לחיק אמם כעבור למעלה משנתיים

ת"א (משפחה ירושלים) 22/98 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלוני (פורסם בנבו, 24.07.2000)

לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה בקשה להכרזה על שלושה קטינים – אחים, ילדיה של מרשתנו, כקטינים ברי אימוץ.

הילדים (בגילאי 2, 3, ו4.5) הוצאו מרשות אמם והושמו בבית מעבר הרחק ממקום מגוריהם, כשהם מנותקים כמעט לגמרי ממשפחתם, וזאת, במשך 21 חודשים בטרם הוגשה לבית המשפט בקשה להכרזתם ברי אימוץ.

כחצי שנה לאחר מכן, כאשר משרדינו חשף בבית המשפט מסכת ארוכה של מחדלים  ומהלכים שננקטו ע"י השירות למען הילד שחרגו מנורמה של מינהל תקין ובכלל זאת הוכח ע"י משרדנו כי מסמכים רלוונטיים ביותר הועלמו מפני בימ"ש והוברר כי השיקולים שעמדו בבסיס הבקשות להכרתם כברי אימוץ, לא נבעו משיקולי טובת הילדים, הוחזרו הילדים לחיק אימם. 

בפסק דין תקדימי זה בית המשפט (כב' ס. הנשיא דאז, השופטת חנה בן עמי ז"ל) לא חסך בביקורת כלפי גורמי הרווחה .